• സൗദിയിൽ കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ നിരക്ക് 96.07 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.
  • സംസ്ഥാനത്ത് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറഞ്ഞു; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഉയരുന്നു
  • തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച കൊറോണ രോഗി മരിച്ചു
  • കോവിഡ്: ഖത്തറില്‍ ഇന്നു 254 രോഗികള്‍
  • പ്രതിരോധത്തില്‍ വിള്ളല്‍; തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയെ മറികടന്ന് കേരളം
  • ആക്ടീവ് കേസുകള്‍ 90,000ത്തിലേയ്ക്ക്; മരണം 900ത്തിലേയ്ക്ക്; രാജ്യത്തെ ആക്ടീവ് കേസുകളുടെ 10 ശതമാനത്തോളം കേരളത്തില്‍


Hospital Career List

Hospital CRAFT Hospital & Research Centre
Speciality Consultant Doctor
Qualification MD/DNB/MRCP/ Post graduate fellowship in emergency medicine, or MD with more than 5 years experience in emergency medicine
Address Kodungallur, Kerala
Vacancy 1
Description Urgently hiring *Minimum two years post qualification experience, family accommodation provided for all consultant in the campus *Salary will be not be a constrain for to the right candidate *Expected Start Date: 20/10/2020 *Job Type: Full-time *Salary: ?140,000.00 - ?225,000.00 per month *Supplemental Pay: Commission pay, Overtime pay, Performance bonus, Shift allowance, Yearly bonus *Experience: 5 years (Preferred), total work: 2 years (Required)

Hospital Sree Narayana Institute of Medical Sciences-SNIMS
Speciality Junior Resident Doctor
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description *Clinical Departments(Junior Residents) or Tutors(Pre/Para Clinical departments); MBBS Graduates with TCMC registration *Job Type: Full-time *Salary: ?40,000.00 per month

Hospital Mother Care Hospital
Speciality Staff Nurse
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description *Registered Nurse Responsibilities: Maintaining accurate, complete health care records and reports- Administering medications to patients and monitoring them for side effects and reactions- Prescribing assistive medical devices and related treatments- Recording patient vital signs and medical information- Ordering medical diagnostic and clinical tests- Monitoring, reporting, and recording symptoms or changes in patient conditions- Administering non-intravenous medications- Assessing, implementing, planning, or evaluating patient nursing care plans by working with healthcare team members- Modifying patient health treatment plans as indicated by patient conditions and responses *Job Types: Full-time, Fresher, Walk-In *Salary: From ?150,000.00 per year *Experience:1 year (Preferred)- total work: 1 year (Preferred) *Language:malayalam (Required)

Hospital HMS HOSPITAL
Speciality STAFF NURSE - LABOUR ROOM
Qualification *GNM/BSC WITH MINIMUM 1YEAR LABOUR ROOM EXPERIENCE *ANM WITH MINIMUM 5 YEAR LABOUR ROOM EXPERIENCE
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description *Required STAFF NURSE - LABOUR ROOM for HMS Hospital, Kottakal *Job Type: Full-time *Experience: 1 year (Required)

Hospital Trinity Eye Hospital
Speciality Lab Technician
Qualification MLT or DMLT
Address Tirur, Malappuram
Vacancy 1
Description *Urgently required lab technician for Trinity eye hospital at Tirur, Malappuram *Experience : 2 years *Hostel facility available.. *Job Types: Full-time, Walk-In

Hospital Mother Poly Clinic
Speciality Resident Doctor
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description *OPD patient handling *Should be able to give Injection and saline infusion *Monitoring ECG,TMT and OPD patients *Job Types: Part-time, Internship, Commission *Salary: ?12,000.00 - ?100,000.00 per month *Shifts: Morning (Required), Evening (Required)

Hospital ISWARYA FERTILITY CENTRE
Speciality MBBS Doctor
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description *Our Clinic has grown to provide a world class facility for the clinic advanced Infertility Center. *We are among the most qualified implant providers in the India with over 33 years of quality training and experience. *Job Requirements - >Undertaking patient consultations and physical examinations >Performing surgical procedures >Providing general pre- and post-operative care >Monitoring and administering medication >Assessing and planning treatment requirements >Liaising daily with staff including other doctors, non-medical management staff and healthcare professionals >Writing reports and maintaining records >Promoting health education and training of Staff Nurses. >Coordinating with Operations & Billing in Patient discharges >Coordinate with ward teams to improve customer satisfaction *Job Types: Full-time, Walk-In *Salary: ?30,000.00 - ?60,000.00 per month *Experience: 1 year (Preferred)

Hospital Evoke Skin & Hair Care
Speciality Hair Transplant Doctor
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description *Evoke Skin & Hair Care, a leading cosmetic clinic, is looking for Hair Transplant Doctor - with minimum one year experience in Hair Transplant. *Responsibilities and Duties *Perform consultation *Conduct hair loss diagnosis, suggest appropriate solution *Perform FUE Hair Transplant *Provide support to patient, clarify their doubts & follow-ups *Manage overall consultation, treatment process and convert the clients *Preference will be given for those who can join immediately. *Remuneration will be as per industry standards. *Ph: 790 792 8936 *www.evokecare.in *Covid-19 protocol has to be followed strictly to ensure safety. *Job Types: Full-time, Part-time *Experience: 1 year (Required)

Hospital Mary Matha Hospital
Speciality Psychiatric Counseller
Qualification Bachelor's (Required)
Address Muvattupula, Kerala
Vacancy 1
Description *Wanted Psychitric Counseller and for a Psychiatry Hospital in Thodupuzha. Candidates with experience preferred.Freshers too can apply .Preferring localities around Thodupuzha. Please contact in 9447129162 *Job Types: Full-time, Part-time *Salary: ?15,000.00 - ?30,000.00 per month *Experience:1 year (Preferred) *Language:Malayalam (Required)

Hospital Mother Poly Clinic
Speciality Resident Doctor
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description *OPD patient handling *Should be able to give Injection and saline infusion *Monitoring ECG,TMT and OPD patients *Job Types: Part-time, Internship, Commission *Salary: ?12,000.00 - ?100,000.00 per month *Shifts: Morning (Required),Evening (Required)

Hospital Sakthi Ayurvedha - Palghat, Kerala
Speciality Ayurvedic Physician
Qualification BAMS
Address Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description *We are owning a ayurvedic hospital at salem District TamilNadu. Consultation provided by senior most retired Kottakkal Arya Vaidya Sala Doctors. *We are looking for additional senior and junior doctors physicians for our Ayurvedha hospital. Food and lodging will be provided at our premises. *Interested applicants can send your resume or call us if you have experience as an Ayurvedic physician and BAMS doctor. *Salary: ?15,000.00 - ?30,000.00 per month *Experience:1 year (Preferred) *Benefits: Travel allowance, Meal card / Food coupons

Hospital Chaliyar Hospital
Speciality Paramedics, Trainees and Students
Qualification -
Address Nilambur, Kerala
Vacancy -
Description Golden opportunity for Doctors and Medical Professionals to work at Chaliyar Hospital Call- 9745691688 Email- hospitoma@hotmail.com Accommodation and Food available in the campus.

Hospital Chaliyar Hospital
Speciality Nurse
Qualification -
Address Nilambur, Kerala
Vacancy -
Description Golden opportunity for Doctors and Medical Professionals to work at Chaliyar Hospital Email- hospitoma@hotmail.com Accommodation and Food available in the campus.

Hospital Chaliyar Hospital
Speciality Homeo doctor
Qualification -
Address Nilambur, Kerala
Vacancy -
Description Golden opportunity for Doctors and Medical Professionals to work at Chaliyar Hospital Call- 9745691688 Email- hospitoma@hotmail.com Accommodation and Food available in the campus.

Hospital Chaliyar Hospital
Speciality Ayurveda doctor
Qualification -
Address Nilambur, Kerala
Vacancy -
Description Golden opportunity for Doctors and Medical Professionals to work at Chaliyar Hospital Call- 9745691688 Email- hospitoma@hotmail.com Accommodation and Food available in the campus.

Hospital Chaliyar Hospital
Speciality MBBS Doctors
Qualification -
Address Nilambur, Kerala
Vacancy -
Description Golden opportunity for Doctors and Medical Professionals to work at Chaliyar Hospital Call- 9745691688 Email- hospitoma@hotmail.com Accommodation and Food available in the campus.

Hospital Chaliyar Hospital
Speciality Anesthesiologist
Qualification -
Address Nilambur, Kerala
Vacancy -
Description Golden opportunity for Doctors and Medical Professionals to work at Chaliyar Hospital Call- 9745691688 Email- hospitoma@hotmail.com Accommodation and Food available in the campus.

Hospital Chaliyar Hospital
Speciality Psychiatrist
Qualification -
Address Nilambur, Kerala
Vacancy -
Description Golden opportunity for Doctors and Medical Professionals to work at Chaliyar Hospital Call- 9745691688 Email- hospitoma@hotmail.com Accommodation and Food available in the campus.

Hospital Chaliyar Hospital
Speciality Surgeon
Qualification -
Address Nilambur, Kerala
Vacancy -
Description Golden opportunity for Doctors and Medical Professionals to work at Chaliyar Hospital Call- 9745691688 Email- hospitoma@hotmail.com Accommodation and Food available in the campus.

Hospital Chaliyar Hospital
Speciality Physician
Qualification -
Address Nilambur, Kerala
Vacancy -
Description Golden opportunity for Doctors and Medical Professionals to work at Chaliyar Hospital Call- 9745691688 Email- hospitoma@hotmail.com Accommodation and Food available in the campus.

Hospital Chaliyar Hospital
Speciality Physician
Qualification -
Address Nilambur, Kerala
Vacancy -
Description Golden opportunity for Doctors and Medical Professionals to work at Chaliyar Hospital Call- 9745691688 Email- hospitoma@hotmail.com Accommodation and Food available in the campus.

Hospital Chaliyar Hospital
Speciality Junior Gynecologists
Qualification -
Address Nilambur. Kerala.
Vacancy -
Description Golden opportunity for Doctors and Medical Professionals to work at Chaliyar Hospital Nilambur. Call- 9745691688 Email- hospitoma@hotmail.com Accommodation and Food available in the campus.

Hospital Chaliyar Hospital
Speciality Lady Doctors
Qualification -
Address Nilambur. Kerala
Vacancy -
Description Golden opportunity for Doctors and Medical Professionals to work at Chaliyar Hospital Nilambur Call-9745691688 Email- hospitoma@hotmail.com Accommodation and Food available in the campus.

Hospital Chaliyar Hospital
Speciality Pediatrician
Qualification -
Address Nilambur. Kerala
Vacancy -
Description Golden opportunity for Doctors and Medical Professionals to work at Chaliyar Hospital Nilambur. Kerala Call- 9745691688 Email- hospitoma@hotmail.com Accommodation and Food available in the campus.

Hospital La Densitae Hair Transplant Clini
Speciality Resident Medical Officer (RMO)
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description *Handle OPD *Assist main doctor *Perform PRPs *Job Types: Full-time, Commission *Salary: ?15,000.00 - ?20,000.00 per month

Hospital Mary Matha Hospital
Speciality Wanted Clinical Psychologist
Qualification Bachelor's (Required)
Address Muvattupula, Kerala
Vacancy 1
Description *Wanted Clinical Psychologist for Psychiatry Hospital in Thodupuzha.Candidates with experience preferred.Freshers too can apply .Preferring localities around Thodupuzha.Please contact in 9447129162 *Salary: ?15,000.00 - ?30,000.00 per month *Experience:1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred)

Hospital SUT Hospital
Speciality Staff Nurse Male – Ortho OT
Qualification Bsc Nursing, General nursing
Address Pattom, Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description Year of experience: 2-5 year Urgent requirement

Hospital Evoke Skin & Hair Care
Speciality MBBS Doctor
Qualification Bachelor's (Required)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description *Job Summary : A leading cosmetology firm is looking for MBBS Doctor *Work Time: 9:30 am to 5:30 pm *Ph: 7907928936 *www.evokecare.in *Job Types: Full-time, Part-time, Contract *Salary: ?35,000.00 - ?50,000.00 per month *Experience: 1 year (Preferred)

Hospital HMS HOSPITAL
Speciality Staff Nurse (OT)
Qualification ONLY GNM/BSC CANDIDATES CAN APPLY
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description MIN EXPERIENCE 1 YEAR - 9 YEAR OT EXPERIENCED CANDIDATES CAN APPLY FEMALE VACANCY SHORTLISTED CANDIDATES WILL BE CALLED FOR INTERVIEW IN-PERSON/BY MAIL. Job Types: Full-time, Contract Salary: ?16,000.00 - ?26,000.00 per month Experience:NURSING(Operation Theatre): 1 year (Required)

Hospital Require Doctors for Working in Mobile medical Units under NHM Project.
Speciality Medical Doctor
Qualification MBBS with TCMC Registration (or atleast have provisional Certification)
Address Vacancies @ all the districts of Kerala
Vacancy
Description To work as the MO in MMU along with the staff nurse and lab technician of the clinical unit and to provide Primary Health care services at various Medical camps conducted.

Hospital Trivandrum Cancer Centre
Speciality Medical officers
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Trivandrum Cancer Centre - Ulloor B.O, Kerala
Vacancy
Description Wanted Medical officers for casualty. Attractive remuneration. Apply Immediately.

Hospital Arc International Fertility and Research Centre Private Limited
Speciality Consultant Gynaecologist
Qualification Doctor of Medicine (MD) or Doctor of Osteopathic Medicine (DO) degree. State license to practice medicine.
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description *Performing annual and regular examinations on patients to diagnose various gynecological conditions. *Recording and updating patients' medical histories. *Advising patients on suitable birth control options. *Performing various diagnostic tests on patients, which include Pap 'smears, STD tests, ultrasounds, hormone profile blood tests, colposcopies, and endometrial biopsies. *Explaining test results, diagnoses, and treatment options to patients. Performing surgeries and gynecological procedures on patients, such as cervical cryosurgeries, dilation and curettages, pelvic laparoscopies, and sterilizations. *Referring patients to other healthcare specialists as needed. *Educating patients on reproductive health issues and disease prevention. *Salary: ?50,000.00 to ?100,000.00 /month *Experience:1 year (Preferred)

Hospital Bipha Ayurveda
Speciality Ayurveda doctor
Qualification BAMS
Address Kottayam, Kerala
Vacancy 1
Description An ayurvedic doctor uses holistic techniques to help patients maintain a healthy life, eliminate impurities, reduce stress, and fight disease. Through observation techniques that focus on the inter connectedness between body, mind, and spirit, practitioners assess the entire well-being of the patient. *Compromise in the field as associate with product training and documentation *Well knowledge on the subjects of health care *Once the cause of imbalance is analyzed, the practitioner draws from numerous treatments to find the best remedy *Each diagnosis is tailored to the individual and treatment can range from diet and lifestyle advice, massages, yoga, and meditation to herbal supplements, counseling, or specialized therapies. *Experience: 2 to 3 yrs. *Job Type: Full-time *Salary: Negotiable ( contingent on your overall performance and track record)

Hospital SUT Hospital
Speciality Staff Nurse
Qualification Bsc Nursing, General Nursing
Address Pattom, Thiruvananthapuram
Vacancy 1
Description *SUT Hospital needs Staff Nurse with 2+ years experience, with Bsc Nursing, General Nursing qualification ; *Specialisation - OT ; *Year of experience - 2-5 year *Job Features >Job Category >Nursing Jobs

Hospital Assisi Hospital
Speciality Clinical Psychologist
Qualification Doctorate (Required)
Address Kottayam, Kerala
Vacancy 1
Description *Assisi hospital requires a clinical psychologist with M.phil in clinical psychology ; *Assisi hospital is a 100 bedded speciality hospital and it is situated in mukkoottuthara, Erumeli ,It is under vijayapuram diocese ; *Job Type: Part-time *Salary - ?30,000.00 to ?35,000.00 /month *Experience - 1 year (Required)

Hospital Hair O Craft
Speciality Oral and Maxillofacial Surgeon
Qualification Master's (Preferred)
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description * The leader in hair transplant and hair restoration in Kerala since 2006, we have a dedicated team of doctors and hair specialists with hair transplant clinics in Kochi, Kozhikode, Manjeri, Thrissur, Thiruvananthapuram and Coimbatore (Kovai) ; *Experience - 1 year (Preferred) ; *Work Remotely - No

Hospital Dr. Sonny's Skin Clinic & Pharmacy
Speciality Dermatologist
Qualification MD Dermatology or Diploma Dermatology
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description *Vacancy: Dermatologist (Full-time Consultant Doctor) ; *Year of Passing: 2018 or later ; *Gender - Male / Female ; *Fluency in languages - Malayalam and English ; *Training Period- Yes ; *Type of Duty: Outpatient Consultation and Procedures ; *Duty Time - 8AM to 5PM ; *For more details visit: https://www.skinclinicandpharmacy.com/careers ; *Location - Kochi, Kerala (Required) ; *Language - Malayalam (Required)

Hospital Hair O Craft
Speciality Dermatologist
Qualification Master's (Preferred)
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description * Hair o Craft is the leader in hair transplant and hair restoration in kerala since 2006, we have a dedicated team of doctors and hair specialists with hair transplant clinics in Kochi (Panambilly Nagar), Kozhikode, Trivandrum(Pattom),Thrissur (Kuriachira) , Manjeri, Bangalore, Coimbatore (Gandhipuram). * Currently we need urgent requirement of Consultant Dermatologists- Full time or Parttime, (Cochin & Trivandrum) * Salary as per the industry standards * Responsibilities - Analyze the results from diagnostic skin tests; Provide treatments based on tests; Recommend treatments; Inform on different treatment options and solutions; Advice on skin health tips and best practices; Recommend appropriate products; Evaluate patients before major surgical or other medical procedures; * Job Types : Full-time, Part-time * Experience: 1 year (Preferred)

Hospital Evoke Skin & Hair Care
Speciality Hair Transplant Doctor
Qualification Hair Transplant: 1 year (Preferred)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description Evoke Skin & Hair Care, a leading cosmetic clinic, is looking for Hair Transplant Doctor - with minimum one year experience in Hair Transplant; Responsibilities and Duties *Perform consultation *Conduct hair loss diagnosis, suggest appropriate solution *Perform FUE Hair Transplant *Provide support to patient, clarify their doubts & follow-ups *Manage overall consultation, treatment process and convert the clients *Preference will be given for those who can join immediately ; Remuneration will be as per industry standards ; Ph: 790 792 8936 ; www.evokecare.in ; COVID-19 considerations ; Covid-19 protocol are followed strictly to ensure safety ;

Hospital Amodagiri Yoga Sanctuary
Speciality Naturopathy Doctor
Qualification Atleast 2 yrs work experience required
Address Pirmed, Kerala
Vacancy 1
Description Job Type: Full-time ; Salary: ?25,000.00 /month ; Education:Bachelor's (Required) ; Benefits:Meal card / Food coupons, Flexible work hours

Hospital Doctorspot Technologies
Speciality Ayurvedic Doctor
Qualification
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 3
Description Need Part time board certified Ayurveda doctors for 3 clinics at Kakkanad, Kaduthuruthy & Kollam. These are holistic healing clinics with multiplicity Tele Medicine consultations. Apart from consulting, need to assist in research on medicines. Assessing patient conditions by examining the patient and conductiing diagnostic tests Restoring patients to good health by administering medicines or suggesting interventions such as massage, mindfulness etc Create Treatment Plans Document and keep record of the treatment Educate the patient on how to improve health Attend ongoing training's to upgrade knowledge Job Type: Full-time Salary: ?50,000.00 to ?250,000.00 /year Experience: work: 1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred)

Hospital Care and Cure Home Healthcare Service
Speciality MBBS Doctors
Qualification Bachelor's (Required)
Address Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description At Care & Cure, we provide medical services to patients at home. We have teams of doctors, nurses, physiotherapists, medical lab technologists and others to do this. Our Doctors lead our medical teams on their visits to patients in their homes. They provide consultation, diagnoses, prescriptions and follow-ups. Where necessary they provide referrals to hospitals for secondary or tertiary care. Full-time and part-time options are available. Job Type: Contract Salary: ?50,000.00 to ?100,000.00 /month Experience:5 years (Required)

Hospital Ecorgy Solutions Private Limited
Speciality CLINICAL QUALITY REVIEWER
Qualification MBBS, BDS, BHMS, BAMS
Address Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description NOTE : Highly preferred Doctors NIGHT SHIFT To review all inclusion and exclusion criteria to ensure each patient meets minimum level of acceptance into the clinical trial Review investigation product dosing records to determine adherence to protocol and identify possible inaccurate / missed dosages Review all reported Adverse Events (AEs) , Concomitant Medication and medical history information to ensure all supporting information is expected Ensure end-of-treatment (EOT) and end-of-study (EOS) information is correctly documented to determine primary reason for the patient ending treatment or ending participation in the clinical trial Review all laboratory results to ensure completeness of information and adherence to protocol schedule of events. Responsibilities and Duties - Excellent interpersonal, written and verbal communication skills Excellent proficiency and comfort with software and technology, specifically with Microsoft Word, Outlook, and Excel and website navigation. Community service orientation: a desire to volunteer at community functions that advance the health and well-being of our patients, their families, and Caregivers. Willing to work on night shift. Job Type: Full-time Salary: ?15,000.00 to ?20,000.00 /month Experience : 2 years (Preferred)

Hospital FIFTHFORCE AYUSH CLINIC
Speciality Ayurveda doctor
Qualification Bachelor of ayurvedic medicine and surgery(BAMS) 0 to 10 years experience in ayurveda
Address Perumbavoor, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - CONSULTING PHYSICIAN CUM CLINIC MANAGER ; Responsibilities and Duties - Act as consulting physician and incharge of the clinic take care of all the statutory requirements of the clinic all assets of clinic are under yiur control, They should be kept in good condition and their maintenance carried out timely purchase order done on time to time ; Key Skills - Languages, malayalam and english ; Job Type - Full-time ; Salary - ?15,000.00 to ?20,000.00 /month ;

Hospital Care and Cure Home Healthcare Service
Speciality Doctors
Qualification Bachelor's (Required)
Address Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description At Care & Cure, we provide medical services to patients at home ; Full-time and part-time options are available ; Job Type - Contract ; Salary - ?50,000.00 to ?100,000.00 /month ; Experience - 5 years (Required)

Hospital Evoke Skin & Hair Care
Speciality Hair Transplant Doctor
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description Evoke Skin & Hair Care, a leading cosmetic clinic, is looking for Hair Transplant Doctor - with minimum one year experience in Hair Transplant ; Responsibilities and Duties - Perform consultation, Conduct hair loss diagnosis, suggest appropriate solution Perform FUE Hair Transplant, Provide support to patient, clarify their doubts & follow-ups, Manage overall consultation, treatment process and convert the clients ; Preference will be given for those who can join immediately ; Ph - 790 792 8936 ; www.evokecare.in ; Job Type - Full-time ; Salary - ?45,000.00 to ?60,000.00 /month ; Experience - 1 year (Required)

Hospital Medisol Healthcare
Speciality Naturopathy doctor
Qualification BYNS
Address Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - Urgently required a Naturopathy Doctor for reputed Ayurveda hospital in New Delhi ; Experience required - Minimum 2 years ; Must have experience in Physiotherapist, Acupuncture, and Acupressure ; Only Malayalees required ; Job Type - Full-time ; Salary - ?400,000.00 to ?450,000.00 /year ; Benefits - Company Cab / Shuttle service

Hospital Ahalia Foundation Eye Hospital
Speciality Staff Nurse
Qualification BSc/ GNM
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description Experience - Freshers can also apply ; Job Type - Full-time ; Experience -1 year (Preferred) ; Education - Diploma (Preferred)

Hospital VIAMS
Speciality Ayurvedic Resident Medical Officer - Male
Qualification BAMS in Ayurveda
Address Otalur B.O, Kerala
Vacancy 1
Description Complete in-charge of Hospital. after the normal duty hours of all other physicians and team, Receiving clients on behalf of Hospital in the odd hours of night and early mornings, Ensuring safety and security of patients/guests throughout day and night, Arranging consultations with patients and issuing reminders about these closer to the day of each appointment, Patient/client consultation ; Desired Requirements - Must Be BAMS in Ayurveda from Reputed University, Preferably from a multicultural Metro / Cosmo City, License to operate as an Ayurvedic Practitioner ; Job Types - Full-time, Contract ; Experience - 1 year (Preferred)

Hospital HMS HOSPITAL
Speciality Nursing Assistant
Qualification ANM FRESHER AND EXPERIENCED
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description Job Type - Full-time ; Salary - ?100,000.00 to ?250,000.00 /year ; Experience - 1 year (Preferred), total work: 1 year (Preferred), long term care: 1 year (Preferred) ; Education - Secondary(10th Pass) (Required) ; Benefits - Health insurance, Provident fund (PF), Paid leaves / Leave encashment, Company Cab / Shuttle service, Travel allowance, Flexible work hours.

Hospital HMS HOSPITAL
Speciality STAFF NURSE
Qualification GNM / BSC CANDIDATES 2019 FRESHERS
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - SCRUB NURSE ;EMERGENCY CARE & CASE ASSISTANCE ; GNM/BSC CANDIDATES WITH MIN 1 YEAR EXPERIENCE TO MAX OF 6 YEAR EXP IN CATHLAB ; Job Type - Full-time ; Salary - ?20,000.00 to ?30,000.00 /month ; Experience - 1 year (Preferred) ; Benefits - Health insurance, Provident fund (PF), Paid leaves / Leave encashment, Company Cab / Shuttle service, Travel allowance, Flexible work hours.

Hospital Hair O Craft
Speciality Consultant Doctor
Qualification BDS
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - The leader in hair transplant and hair restoration in Kerala since 2006, we have a dedicated team of doctors and hair specialists with hair transplant clinics in Kochi, Kozhikode, Bangalore, Thiruvananthapuram, Coimbatore (Kovai), Manjeri and Thrissur ; Job Type - Full-time ; Salary - ?25,000.00 to ?30,000.00 /month

Hospital Aspel healthcare
Speciality Staff Nurses
Qualification gnm or bsc with 3 year experiance
Address Edavanna, Kerala
Vacancy 1
Description ?15,000 - ?20,000 a year Job Summary - staff nurses, aspel health care is the name of organisation ; Responsibilities and Duties - support patience, patience caring, helping doctors in medical duties ; Job Type- Full-time ; Salary - ?15,000.00 to ?20,000.00 /year ; Experience - Nursing: 1 year (Preferred) ; Education - Diploma (Preferred) ; Language - Hindi (Preferred)

Hospital Hair O Craft
Speciality Consultant Doctor
Qualification
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - The leader in hair transplant and hair restoration in Kerala since 2006, we have a dedicated team of doctors and hair specialists with hair transplant clinics in Kochi, Kozhikode, Bangalore, Thiruvananthapuram, Coimbatore (Kovai), Manjeri and Thrissur ; Job Type: Full-time ; Salary - ?25,000.00 to ?30,000.00 /month

Hospital Evoke Skin & Hair Care
Speciality Hair Transplant Doctor
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description Evoke Skin & Hair Care, a leading cosmetic clinic, is looking for Hair Transplant Doctor - with minimum one year experience in Hair Transplant; Responsibilities and Duties-Perform consultation Conduct hair loss diagnosis, suggest appropriate solution Perform FUE Hair Transplant Provide support to patient, clarify their doubts & follow-ups Manage overall consultation, treatment process and convert the clients Preference will be given for those who can join immediately ; Ph: 790 792 8936; www.evokecare.in Job Type: Full-time; Salary: ?45,000.00 to ?60,000.00 /month; Experience-Hair Transplant: 1 year (Required)

Hospital CENTRE FOR ADVANCED AYURVEDA AND RESEARCH
Speciality Clinical Physiotherapist
Qualification BPT
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - helping patients recover from accident, illness or injury. organising therapeutic physical exercise sessions. providing massages. using specialist techniques such as electrotherapy and ultrasound. collecting statistics. writing reports. liaising with professionals such as doctors and nurses. Job Types - Full-time, Fresher Salary - ?13,000.00 to ?15,000.00 /month Experience - 1 year (Preferred) Sports injury management: 1 year (Preferred) Physiotherapy: 1 year (Preferred) Education - Bachelor's (Preferred) Licence - DPCT Registration (Preferred)

Hospital Hairfair
Speciality Lady Ayurveda doctor
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description A REPUTED COSMETIC DERMATOLOGY CLINIC HAIRFAIR WITH PROMINENT PRESENCE IN KOCHI & THRISSUR HAS A VACANCY FOR AN AYURVEDA DOCTOR AT IT'S NEW UNIT AT CHEROOTY ROAD, CALICUT TIMINGS - 10:00 AM TO 6:30 PM FRESHERS CAN ALSO APPLY. TRAINING WILL BE GIVEN IN COSMETIC PROCEDURES Job Type - Full-time Salary - ?15,000.00 to ?20,000.00 /month Job Type - Full-time Experience - 1 year (Preferred)

Hospital Aura Natural Medicine Center
Speciality Ayurveda Therapist
Qualification Knowledge of Ayurveda & Panchakarma therapy Proven track record as an Ayurveda therapist Knowledge of Naturopathy Treatments,Yoga,Hijama & acupressure will be an added advantage. Minimum 1 year experience in ayurveda/ panchkarma therapy
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy -
Description Urgently hiring Job description : Looking for Male and Female Ayurvedic Therapists To perform and provide ayurveda/ panchkarma Treatments to patients as recommended by Doctors, Perform different massages and therapies. Clean atmosphere & Good working conditions, Perform preparatory work, properly clean, maintain hygiene,& restock Treatment rooms as required, Good Communication skills, Polite, Customer Friendly attitude with Problem Solving approach, Sell the products and services and Maintaining guest relationship Responsibilities and Duties : ? Maintain equipment and sample inventory of products ? Keep documentation and maintain clients files ? Keep a clean and stocked room ? Acknowledge and respond to relevant customer queries, needs and expectations ? Uphold hygiene standards and follow health and safety regulations ? Cooperate with and report on administration on any arising issues Key Skills : Ayurveda therapist, Panchakarma Job Types: Full-time, Part-time Salary: ?10,000.00 to ?12,000.00 /month Experience : 1 year (Preferred) Secondary(10th Pass) (Preferred) Benefits : Paid leaves / Leave encashment

Hospital Aspel healthcare
Speciality ENT specialist doctor
Qualification post graduation with 1 year experiance
Address Pattambi, Kerala
Vacancy 1
Description Part-time ?1,20,000 - ?1,50,000 a month Job Summary aspel health care, its a health care industry Responsibilities and Duties : Consulting patience and giving proper treatment, Key Skills, technical skill required Job Type: Part-time Salary: ?120,000.00 to ?150,000.00 /month Experience : work: 1 year (Preferred) total work : 1 year (Preferred) Education : Secondary(10th Pass) (Preferred)

Hospital Namasthe Ayurveda
Speciality Female Ayurveda Therapist
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Looking for Female Ayurvedic Therapists to perform and provide Ayurveda/ panchakarma Treatments to patients as recommended by Doctors, Perform different massages and therapies. Clean atmosphere & Good working conditions, Perform preparatory work, properly clean, maintain hygiene,& restock Treatment rooms as required, Good Communication skills, Polite, Customer Friendly attitude with Problem Solving approach, Sell the products and services and Maintaining the guest relationship Job Type : Full-time Experience : work: 1 year (Preferred) total work : 1 year (Preferred) Education : Secondary(10th Pass) (Preferred)

Hospital MIDAC DENTAL CENTRE
Speciality DOCTOR
Qualification BDS with 1 year experience
Address Calicut , Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary : Experienced Female BDS Doctor for Midac Mathottam& Calicut Responsibilities and Duties : RCT should be confident, Extractions,Crown cuttings etc Benefits : 8 Hrs duty Job Type: Full-time Salary: ?15,000.00 to ?20,000.00 /month Experience : work: 1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred) Benefits:Paid leaves / Leave encashment Health insurance Provident fund (PF)

Hospital Dr P Alikutty's Kottakkal Ayurveda and Modern hospital
Speciality Pharmasist
Qualification B.Pharm or D.Pharm
Address Kottakkal, Banglore, Chennai, Pondichery, Pune, Srilanka
Vacancy 1
Description Good communication and interpersonal skills. Male/Female candidates can apply. Should have 2 to 3 years of experience. Requirments : Experience : 2-3 Year

Hospital Dr P Alikutty's Kottakkal Ayurveda and Modern hospital
Speciality Ayurveda Doctor
Qualification BAMS
Address Kottakkal, Banglore, Chennai, Pondichery, Pune, Srilanka
Vacancy 1
Description Interview for the post of Ayurveda Doctor - Male/Female. Candidate Shall be Male/Female 3year Experienced with Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery(BAMS). Requirments:Experience : 3 Year

Hospital Dr P Alikutty's Kottakkal Ayurveda and Modern hospital
Speciality Panchakarma Therapist
Qualification Any Certificate in panchakarma therapy
Address Kottakkal, Banglore, Chennai, Pondichery, Pune, Srilanka
Vacancy 1
Description Need good responsible staff to conduct Panchakarma treatments. Gents therapist for gents patients and lady therapist for ladies patients. Requirments: Experience : 2 Year

Hospital Evoke Skin & Hair Care
Speciality Hair Transplant Doctor
Qualification BDS / MBBS / MDS with minimum one year experience.
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary : Evoke Skin & Hair Care, a leading cosmetic clinic, is looking for Assistant Hair Transplant Doctor - BDS / MBBS / MDS with minimum one year experience. Responsibilities and Duties : Perform consultation Conduct hair loss diagnosis, suggest appropriate solution Perform FUE Hair Transplant Provide support to patient, clarify their doubts & follow-ups Manage overall consultation, treatment process and convert the clients Benefits : Preference will be given for those who can join immediately. Work Time: 9:30 am to 5:30 pm Ph: 7907177478 www.evokecare.in Job Types: Full-time, Part-time, Contract Salary: ?45,000.00 to ?75,000.00 /month

Hospital Evoke Skin & Hair Care
Speciality Doctor
Qualification MBBS
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary : Evoke Skin & Hair Care - A leading cosmetology firm is looking for MBBS Doctor Work Time: 9:30 am to 5:30 pm Ph: 7907177478 www.evokecare.in Job Types: Full-time, Part-time, Contract Salary: ?35,000.00 to ?50,000.00 /month Experience:total work: 1 year (Preferred) Education:Bachelor's (Required)

Hospital Advanced Hair Restoration India Pvt Ltd
Speciality Consultant Doctor
Qualification BHMS/BDS/BAMS
Address Manjeri, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary : Perform consultation suggest appropriate solution Provide support to the patient, clarify their doubts & follow-ups Manage overall consultation, treatment process and convert the clients Job Type: Full-time Salary: ?20,000.00 to ?25,000.00 /year Experience: total work: 1 year (Preferred) Education: Bachelor's (Preferred)

Hospital Aspel healthcare
Speciality NURSING TRAINEE
Qualification ANM OR GNM OR ASSISTANT COURSE
Address Edavanna, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary : ASPEL HEALTH CARE, ITS A HEALTH CARE INDUSTRY INCLUDING 30 STAFFS PER BRANCH Responsibilities and Duties : PATIENCE CARING, HELPING DOCTORS AND SUBORDINATES IN MEDICAL Key Skills: Technical Writing Job Type: Full-time Salary: ?5,000.00 to ?6,000.00 /month Experience: work: 1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred)

Hospital Sukino Healthcare Solutions Pvt Ltd
Speciality General Physician
Qualification Prior 6-10 experience as a Physcian for a hospital or rehab center, MBBS/MD
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Should have experience working in emergency care Oversee the clinical services of patients admitted in our Rehabilitation Center The Physician will be responsible for care delivery by nursing staffs and at various proposed care facilities Approving paperwork related to the clinical services. Verifying that cases are being charted correctly. Serving as needed to address patient issues. Reviews patient eligibility for hospice services. Speak with the employer +91 9108512760

Hospital Aura Natural Medicine Center
Speciality Ayurvedic Doctor
Qualification Required Experience and Qualifications - Must have completed BAMS (Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery), Must be practicing authentic Ayurveda, Must have the enthusiasm and zeal to handle any medical challenge, Must be patient, compassionate
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description Looking for Ayurvedic Doctor to work for an Ayurveda wellness centre . Doctor will be responsible for client consultation, Managing treatments , training therapist , managing medicine stocks and other business development works.Certification in Acupuncture will be an added advantage. To interact and examine the patient Consult with the patient in details and diagnose the wellness issues with them Suggesting appropriate Ayurvedic therapies to the patients. To give the nutrition and diet advice to the patients. Prepare and follow the wellness process. Spread the awareness about the overall holistic approach on wellness and life style. Responsibilities and Duties The Ayurvedic Doctor has to consult the patient and diagnosis wellness issue and give a tailored made treatment to them ranging from diet and lifestyle advice, massages, yoga, and meditation to herbal supplements, counseling, or specialized therapies. Key Skills ayurveda doctor, Naturopathy, B.A.M.S, Yoga,Acupuncture

Hospital LIFE CARE CENTRE
Speciality Nursing Staff
Qualification Should have GNM/ BSc degree. 1-2 years of experience required
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary No night duty. Should have GNM/ BSc degree. Should have Kerala Registration Cerificate Responsibilities and Duties Patient care, maintaining accurate, complete health care records and reports, assessing, implementing, planning, or evaluating patient nursing care plans by working with the Doctor

Hospital Vivid Diagnostic Centre
Speciality Staff Nurse (Female)
Qualification GNM/B.Sc with minimum 2 Years of experience in a Hospital / Medical centre
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary- Promotes and restores patients' health by completing the nursing process; collaborating with physicians and multidisciplinary team members; providing physical and psychological support to patients, friends, and families; supervising assigned team members. Job Type:- Full-time Salary:- ?10,000.00 to ?20,000.00 /month Experience:-Nursing: 2 years (Preferred)

Hospital Ayur Chaithanya
Speciality Nursing Assistant
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary- Nursing assistant required in ayurveda hospital Food and accommodation provided stay candidates required Job Type: Full-time Salary: ?9,000.00 to ?10,000.00 /month Experience: work: 1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred)

Hospital -
Speciality Patient Care Assistant
Qualification Higher Secondary(12th Pass) (Preferred)
Address Angamali, Kerala
Vacancy 1
Description Well built , and physically strong people are preferred. Job Type:- Full-time Salary: ?12,000.00 to ?15,000.00 /month Experience: - work: 1 year (Preferred) total work: 1 year (Preferred)

Other Career List

Hospital Mother Care Hospital
Speciality Medical Lab Technician (Female)
Qualification Bsc MLT OR DMLT (Approved by DME)
Address Palakkad district, Kerala
Vacancy 1
Description *Post: LABORATORY TECHNICIAN *EXPERIENCE: MINIMUM 1 YEARS *FOR MORE INFO: 8943350104 *Job Type: Full-time *Salary: ?10,000.00 - ?15,000.00 per month *Schedule: Morning shift, Night shift *Experience: Hospital Lab: 1 year (Preferred) Lab technician: 1 year (Required) *Education: Diploma (Preferred)

Hospital Malabar Hospital
Speciality Microbiologist
Qualification MBBS, MD fresher or experienced Doctor
Address Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description *MBBS, MD fresher or experienced Doctor who can take care of the clinical part and run the department independently. *Contract length: 12 months *Job Types: Part-time, Contract, Commission *Salary: ?60,000.00 - ?1,500,000.00 per month

Hospital SUT Hospital
Speciality Assistant Manager – Operations
Qualification Qualification: MBA/MHA
Address Pattom, Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description *Required Assistant Manager in SUT Hospital. *Year of experience: 3 + years of Hospital experience *Admin or Non Medical Jobs

Hospital CRESCENT HOSPITAL
Speciality Nursing Tutor-Bsc
Qualification Bsc Nursing
Address Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description *Urgently hiring *Job Summary *Females only *Experience: Min 1 year of experience. *Willingness to stay in Hostel. *Interested Candidates: Please Contact -HR Department Crescent Hospital 04922-224411 *Job Type: Full-time

Hospital Crescent College of Nursing
Speciality College Lecturer- Msc
Qualification Msc Nursing - Medical and Surgical
Address Palghat, Kerala
Vacancy 1
Description *Urgently hiring *Job Summary *Experience Required : Minimum 3 years of Experience After Msc. *Females Only. *Interested Candidates Please Contact. Crescent Hospital, HR Department, 04922-224411, 9446524333, Job Type: Full-time, Salary: ?15,000.00 to ?20,000.00 /month *Job Type: Full-time *Salary: ?17,077.00 - ?20,872.00 per month *Experience: After Msc: 3 years (Required)- work: 1 year (Preferred)- total work: 1 year (Preferred)

Hospital Trinity Eye Hospital
Speciality Lab Technician
Qualification Qualification : MLT or DMLT
Address Tirur, Malappuram
Vacancy 1
Description *Urgently required lab technician for Trinity eye hospital *Experience : 2 years *Hostel facility available.. *Job Types: Full-time, Walk-In

Hospital Reedent Dental Clinic
Speciality Personal Secretary
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Edapalli, Kerala
Vacancy 1
Description Urgently hiring- Smart Lady good in communication skills needed as Personal Secretary for a lady doctor and managing a cosmetic clinic in Thrikkakara. Two wheeler must. Should be living near to Kakkanad and Edapally for easy travel. Call 9379888833. *Job Type: Full-time *Salary: ?12,000.00 - ?15,000.00 per month *Experience:1 year (Preferred)

Hospital Mary Matha Hospital
Speciality PRO
Qualification Bachelor's (Required)
Address Muvattupula, Kerala
Vacancy 1
Description *Wanted PRO (MSW) for a Psychiatry Hospital in Thodupuzha.Candidates with experience preferred.Freshers too can apply .Preferring localities around Thodupuzha.Please contact in 9447129162 *Job Types: Full-time, Part-time *Salary: ?15,000.00 - ?30,000.00 per month *Experience: 1 year (Preferred) *Language:Malayalam (Required)

Hospital Reedent Dental Clinic
Speciality Personal Secretary
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Edapalli, Kerala
Vacancy 1
Description Urgently hiring Smart Lady good in communication skills needed as Personal Secretary for a lady doctor and managing a cosmetic clinic in Thrikkakara. Two wheeler must. Should be living near to Kakkanad and Edapally for easy travel. Call 9379888833. *Job Type: Full-time *Salary: ?12,000.00 - ?15,000.00 per month *Experience: 1 year (Preferred) *Typing Speed: 25-50 words per minute (Preferred)

Hospital Mother Care Hospital
Speciality Civil Supervisor
Qualification Diploma (Preferred)
Address Mannarakkat, Kerala
Vacancy 1
Description *exp: min. 1 year as civil supervisor *qualification: Civil engineering/Dip.civil *please call to 8943350104 for more info *Job Type: Full-time *Experience : 1 year (Required)

Hospital Mother Care Hospital
Speciality Pharmacy Manager
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Mannarakkat, Kerala
Vacancy 1
Description *Min.exp: 5years as pharmacy manager. *preference for pharmacist. *for more info contact: 8943350104 *Job Type: Full-time *Experience : pharmacy in charge/pharmacy manager: 5 years (Required) hospital pharmacy: 3 years (Required) *Education : Diploma (Required)

Hospital Medical Transcriptionist/Typist
Speciality Medical Transcriptionist/Typist
Qualification Diploma (Preferred)
Address Mannarakkat, Kerala
Vacancy 1
Description *Please contact us for more info : 96 05 257 384 *Job Type : Full-time *Salary : ?10,000.00 - ?20,000.00 per month *Experience : 1 year (Required)

Hospital Yogiraj Centre for Dermatology and cosmetology
Speciality Front Desk Receptionist
Qualification -
Address Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description *Looking for someone who can handle the front desk of a Hospital *Job Types - Full-time, Part-time *Salary - ?15,000.00 to ?20,000.00 /month *Experience - 1 year (Preferred) *Typing Speed - Less than 25 words per minute (Preferred) *Duties - Scheduling appointments *Shift - Day Shift

Hospital Avitis Super Specialty Hospital
Speciality Assistant Manager Stores
Qualification Any Bachelor's Degree
Address Nemmara, Palakkad.
Vacancy 1
Description *Urgently hiring ; *Store Manager is responsible for overseeing the daily operations of a store, making sure it runs smoothly and effectively. Their duties include motivating sales teams, creating business strategies, developing promotional material, and training new staff.Store Manager is responsible for overseeing the daily operations of a store, making sure it runs smoothly and effectively. Also has to handle MC Store ; *Experience - 5-10 Years in hospital field ; *Salary - ?420,000.00 to ?540,000.00 /year ; *Language - Malayalam (Preferred); *Work Remotely - No

Hospital Meditrina Hospital
Speciality Male Attender
Qualification SSLC
Address Pattom, Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description 1+ years experience ; Hospital attender (Male) (hospital experience 1-2 yrs) for Meditrina Hospital ; Preference: minimum one year hospital experience

Hospital Mother Care Hospital
Speciality Medical Lab Technician
Qualification Diploma (Required)
Address Mannarakkat, Kerala
Vacancy 1
Description * We are looking for a qualified Lab Technician to undertake a variety of laboratory procedures of technical nature; You will be handling sensitive equipment to analyze samples or substances and conduct tests reporting findings to a laboratory manager; The ideal candidate will have experience in working under possibly hazardous conditions (e.g. pathogens or chemicals); She will be well-trained to maintain safety conditions and will be passionate for doing work that makes things move forward; The goal is to optimize lab procedures and succeed in producing reliable and important results that can be used to make a difference; * Job Type - Full-time * Salary - ?8,000.00 to ?13,000.00 /year * Experience - 1 year (Required) *Licence - Directorate of Medical Education (Required)

Hospital Avitis Super Specialty Hospital
Speciality OT Coordinator
Qualification *Diploma in OT & Anaesthesia Technology *BSc Nursing/GNM with OT experience
Address Nemmara, Palakkad.
Vacancy 1
Description Roles and Responsibilities - Manages the Operation Theatre in order to accomplish patient, unit, and departmental and institutional goals Monitors and ensures excellence in the clinical practice of nursing and the delivery of patient care on unit. Integrates the nursing service philosophy into all unit practices and programs. Keeps current with literature regarding changing practices, interventions and research in patient care and health care delivery. Develops and monitors systems in the OT that promote and support primary nursing practice. Consults with patients and families in response to staff nurse requests, direct family requests and/or direct assessment of patient/family responses to hospitalization. Interacts with staff nurses and Doctors for the purpose of assessing the care provided and the nurses’ capabilities to provide care in changing circumstances ; Job Type - Full-time ; Salary - ?25,000.00 to ?30,000.00 /month ;

Hospital HMS HOSPITAL
Speciality Receptionist
Qualification GRADUATION/ BASIC COMPUTER KNOWLEDGE
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description Key Skills - Computer Skills ; Job Type - Full-time ; Salary - ?10,000.00 to ?20,000.00 /year ; Education - Diploma (Required) ; Benefits -Health insurance, Provident fund (PF),

Hospital MATRIA HOSPITAL
Speciality Marketing Executive
Qualification Bachelor's (Preferred)
Address Calicut, Kerala
Vacancy 1
Description Job Types - Full-time, Walk-In l; Salary - ?200,000.00 to ?300,000.00 /year ; Experience - total work: 1 year (Required) ; Language - English (Preferred)

Hospital KarmaSiddhi International Ayurvedic Hospital
Speciality Female Receptionist
Qualification Experience - 1 year (Preferred)
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description Responsibilities and Duties - 1. Greet clients as soon as they arrive and connect them with the appropriate place, 2. Answer the phone in a timely manner and direct calls to the connect offices, 3. Create and manage both digital and hard copy filing systems, 4. Deal with booking by phone, e mail, website, face to face etc, 5. Complete the procedure when patients arrive and leave, 6. Take and pass on message to patients, 7. Deal with special request from patients, 8. Answer questions about the hospitality and the surrounding area ; Job Type - Full-time ; Salary - ?8,000.00 to ?10,000.00 /month ; Experience - 1 year (Preferred) ; Typing Speed - Less than 25 words per minute (Preferred)

Hospital KarmaSiddhi International Ayurvedic Hospital
Speciality Female Receptionist
Qualification -
Address Kottakkal, Kerala
Vacancy 1
Description Responsibilities and Duties - 1. Greet clients as soon as they arrive and connect them with the appropriate place. 2. Answer the phone in a timely manner and direct calls to the connect offices. 3. Create and manage both digital and hard copy filing systems. 4. Deal with booking by phone, e mail, website, face to face etc. 5. Complete the procedure when patients arrive and leave. 6. Take and pass on message to patients. 7. Deal with special request from patients. 8. Answer questions about the hospitality and the surrounding area. ; Job Type - Full-time ; Salary - ?8,000.00 to ?10,000.00 /month ; Experience - Microsoft Office: 1 year (Preferred), office administration: 1 year (Preferred), Front desk - Receptionist - 1 year (Preferred) ; Typing Speed - Less than 25 words per minute (Preferred)

Hospital Optimus Medical Services Pvt Ltd
Speciality HEALTH CLAIM ANALYST
Qualification Bachelor's (Required)
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - Doctors from all medical branches with minimum 2 to 3 years of experience preferable from Insurance background .Team player with self motivation and quick learner. On case to case received from Allotment team , the required documents to be fetched . Work closely with the State Head and Operation Head TAT to be maintained Report quality to be adhered Job Type - Full-time Salary - ?168,000.00 to ?240,000.00 /year Experience - 1 year (Preferred) Claim Investigation: 1 year (Preferred)

Hospital Vivid Diagnostic Centre
Speciality Medical Transcriptionist ( Female)
Qualification 2-6 years of secretarial or stenographic experience
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary - Medical Transcriptionists typically do the following: Listen to the direct/ recorded dictation of a doctor or other healthcare professional. Transcribe and interpret the dictation into diagnostic test results, operative reports, referral letters, and other documents. Submit health records for physicians to approve. Salary - ?10,000.00 to ?15,000.00 /month (Based upon the experience) Job Type - Full-time Experience - Medical Transcription: 1 year (Required) Education - Diploma (Preferred)

Hospital Nine Ultrasound Clinic
Speciality Typist cum Clerk
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Urgently hiring, Job Summary : Receive patients, schedule appointments, and maintain patient records. Communicate with the patient and record patients’ medical history Decide which information should be included or excluded in reports. Identify mistakes in reports, and check with doctors to obtain the correct information. Keep the record of all medical file including x-ray, lab, and procedure reports and admission and discharge summaries etc Maintain knowledge of road medical terms and acronyms Receive telephone calls and answer patients’ queries Responsibilities and Duties : Receive patients, schedule appointments, and maintain patient records. Communicate with the patient and record patients’ medical history Decide which information should be included or excluded in reports. Identify mistakes in reports, and check with doctors to obtain the correct information, Keep the record of all medical file including x-ray, lab, and procedure reports and admission and discharge summaries etc Maintain knowledge of road medical terms and acronyms Receive telephone calls and answer patients’ queries Job Types: Full-time, Part-time Salary: ?13,000.00 to ?15,000.00 /month Experience : 2 years (Preferred)

Hospital Sanjeevanam Ayurveda Hospital
Speciality AYUR THERAPIST
Qualification Panchakarma Certificate holder from Kerala State Directorate of Ayurveda Medical Education
Address Ernakulam, Kerala Apply Now
Vacancy 1
Description Panchakarma Certificate holder from Kerala State Directorate of Ayurveda Medical Education with hospital experience Job Type: Part-time Salary: ?12,000.00 to ?18,000.00 /month Experience: work: 1 year (Preferred) total work: 3 years (Preferred) Education: Higher Secondary(12th Pass) (Preferred)

Hospital Sanjeevanam Ayurveda Hospital
Speciality FOOD & BEVERAGE SERVICE MANAGER
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Ernakulam, Kerala
Vacancy 1
Description Hotel Management qualified well experienced presentable candidates who can do world class Guest relations & satisfaction , like to have long term association and stay. Salary :- ?20,000.00 to ?26,000.00 /month Experience:- 1 year (Preferred) total work: 6 years (Preferred) Education:-Secondary(10th Pass) (Preferred)

Hospital Nine Ultrasound Clinic
Speciality Medical Transcriptionist
Qualification Secondary(10th Pass) (Preferred)
Address Kochi, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary- Transcribe and interpret the dictation into diagnostic test results, operative reports, referral letters, and other documents Review and edit drafts prepared by speech recognition software, making sure that the transcription is correct, complete, and has a consistent style Translate medical abbreviations and jargon into the appropriate long form Identify inconsistencies, errors, and missing information within a report that could compromise patient care Follow up with the healthcare provider to ensure the accuracy of the reports Submit health records for physicians to approve Follow patient confidentiality guidelines and legal documentation requirements Enter medical reports into electronic health records systems Perform quality improvement audits Job Type: Full-time Salary: ?15,000.00 /month Experience: work: 2 years (Preferred) total work: 2 years (Preferred)

Hospital SUT Royal Hospital
Speciality MRI Technologist
Qualification Bachelor's (Required)
Address Thiruvananthapuram, Kerala
Vacancy 1
Description Job Summary SUT Royal Hospital , Trivandrum is looking for MRI Technologist who have hands on experience in operating MRI equipment for the purpose of capturing diagnostic images of a particular segment of the patient’s body. Operate MRI equipment for the purpose of capturing diagnostic images of a particular segment of the patient’s body Help to properly position a patient correctly for MRI examinations Assist in the explanation of examination procedures to patients Assist in the provision of patients’ care and do detailed reporting of the patients’ medical needs Screen patients before examination for eye surveying, stapedectomy, and cardiac pacemaker Supervise and guide new staff in their job description Record the scan parameters using images gotten from the MRI machine Check patients history to know whether a patient will go for MRI examination or not Perform important duties during emergencies

Copyright © 2018 www.meditv.in |All Rights Reserved.